Retningslinjer for personvern

Personvern

Personvern er av største betydning for Fremrykk. Vi tar vare på dine personlige opplysninger og respekterer ditt personvern. Når du samarbeider med oss, kan du være trygg på at all informasjon du deler med oss, blir behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernlover.

Formål og behandlingsansvar

Vi tar ditt personvern på alvor. Her vil du få beskrevet hvordan Fremrykk beskytter deg og dine data. Hvis du har spørsmål til dette kan du sende en mail til post@fremrykk.no

Selv om du er kunde eller kandidat er grunnlaget avtalen inngått mellom partene. Vårt formål med lagring og behandling av opplysninger, er å kunne oppfylle våre forpliktelser som byrå, samt for å kunne levere våre tjenester best mulig, i henhold til avtalen.

Fremrykk, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt eller via andre kanaler som sosiale- og digitale medier (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hvilke opplysninger kan bli lagret

Fremrykk Rekruttering vil ved avtaleinngåelse med bedrift eller kandidat, kun registrere opplysninger som er nødvendig for utførelse av avtalen, samt informasjon relatert til personer med tilknytning til avtaleforholdet.
Dette kan være opplysninger som:
For bedrift:

– Kontaktinformasjon
– Fakturainformasjon
– Informasjon om avtalevilkår
– Historikk m.m som er nødvendig for utførelse av oppdrag

For kandidat:
– Kontaktinformasjon
– Opplysninger for sikker identifikasjon CV
– Referanser
– Dokumentasjon som attester og vitnemål m.m som er nødvendig for behandling

For enkelte stillinger vil kandidat måtte fremvise politiattest, sikkerhetsklarering eller lignende. Fremrykk vil også kunne måtte foreta en kredittvurdering på forhånd av ansettelse. Dette er for å sikre at en er egnet til stillingen, der stillingens art krever det. Vi vil ikke lagre disse opplysningene etter endt oppdrag og du vil alltid få beskjed der det er nødvendig å innhente opplysningene.
For bedrifter kan det være vi vil innhente en kredittvurdering. Der kredittscoren er lav vil vi kunne be om forhåndsbetaling for å utføre våre tjenester.

Behandling av personopplysninger

Opplysningene vi behandler om deg som kandidat vil bli benyttet av våre rådgivere i dialog med oppdragsgivere. Ved å legge igjen CV og annen dokumentasjon for jobbsøk, bekrefter en at opplysninger vi har mottatt kan deles med oppdragsgivere. Dette inkluderer CV, søknadsbrev, kontaktopplysninger, referanser, testresultater, kredittvurdering, sikkerhetsklarering og annet av betydning for rekrutteringsprosessen. For videre behandling viser vi til den enkelte oppdragsgiver sitt eget personvern. Vi vil aldri dele opplysningene med andre 3. parter enn oppdragsgivere, hvis ikke annet er avtalt.
I dialog med kandidat vil vi kunne gi opplysning om oppdragsgiver / kunde som har betydning for rekrutteringsoppdraget. Dette for å sikre at kandidaten sitter med de opplysninger han / hun trenger for å ta stilling til om oppdragsgiver sin ledige stilling er av interesse. Vår målsetning er å sikre at både kandidat og oppdragsgiver sitter med nok informasjon og at vi ivaretar begge parter sine interesser.
Er du ansatt via Fremrykk Rekruttering i forbindelse med bemanningsoppdrag, lagrer vi og behandler opplysninger som er nødvendig i forbindelse med ansettelsesforholdet. I den forbindelse er vi også pålagt å levere personopplysninger om lønn og stillingsprosent til skattemyndigheter og andre offentlige etater.
Din kontaktinformasjon som kandidat vil også kunne bli benyttet i forbindelse med å sende deg relevant informasjon om nye stillinger eller annet av betydning for avtaleforholdet. For Oppdragsgivere / kunder vil dette også kunne være nye opplysninger om våre tjenester, informasjon relatert til vårt avtaleforhold eller annet. Mottar du informasjon du ikke ønsker å motta, kan du sende oss en mail på post@fremrykk.no.
Er dine opplysninger blitt hentet inn i forbindelse med kampanjekjøringer på sosiale eller digitale medier via vårt søsterselskap Post Social (postsocial.no). Viser vi til deres personvernserklæring.

Lagring og sletting av opplysninger

Dine opplysninger vil kunne bli lagret i henholdt til avtalen og i henhold til gjeldende lovverk, men ikke lengre enn nødvendig eller ønskelig.
Så lenge du ikke ber om å bli slettet, vil dine opplysninger kunne bli lagret i opptil 2 år når du søker på en stilling via Fremrykk.no. Hvis du ikke samtykker til videre lagring vil du automatisk bli slettet.
Dine opplysninger blir lagret så lenge ansettelsesforholdet varer hvis du er ansatt i Fremrykk Rekruttering. Vi kan også være lovpålagt å håndtere personopplysninger ut over dette.
Som kunde / oppdragsgiver kan du når som helst be om at vi sletter dine opplysninger eller at vi begrenser / ikke sender informasjon.

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i opplysningene vi er i besittelse av. Dette gjelder både deg som kandidat og kunde / oppdragsgiver. Du har også rett til å forespørre hvordan vi har behandlet / behandler personopplysningene.
Sitter vi med feilinformasjon, eller ufullstendig informasjon, kan du be om at disse korrigeres / tilføyes. Flere av endringene kan du gjøre selv ved å logge deg inn via våre hjemmesider. Alternativt kan du da kontakt med oss på post@fremrykk.no
Rettigheten begrenses der hvor opplysningene er nødvendig for å oppfylle det opprinnelige formålet. Dette gjelder for eksempel der det er et pågående avtaleforhold eller der hvor loven regulerer det.

Din rett til å kreve begrensninger i behandlingen

Skulle du bestride behandlingen eller rettighetene vi har til å oppbevare opplysninger om deg, mener du behandlingen strider mot loven eller at behandlingen ikke er nødvendig, da har du rett til å be om begrensninger i behandlingen.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil komme i kontakt med oss, har spørsmål, innspill eller ønske å ta bruk av dine rettigheter ved personvernshåndteringen, send oss en mail på post@feremrykk.no. Ta gjerne også kontakt med din kontaktperson hos oss, hvis du har det.

Cookies / Informasjonskapsler

Fremrykk Rekruttering benytter seg av Cookies (informasjonskapsler) for bedre brukeropplevelse på våre hjemmesider, for å få innsikt som kan brukes til å utvikle nettsiden og for markedsføringsformål. En Cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg, og som lagrer informasjon fra nettstedet vårt. De kan for eksempel brukes i forbindelse med statistikk som brukes til å gjøre nettsidene bedre, for å måle og forbedre relevansen til annonser eller når du logger deg inn på nettsidene. Informasjonskapselen er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer.

Les mer om vår håndtering av Cookies / informasjonskapsler her

 

 

Planlegger du din nye ansettelse?

Med vår hjelp kan du navigere gjennom ansettelsesprosessen sømløst og effektivt, og sikre at du finner den ideelle kandidaten til å styrke ditt team.