To menn som håndhilser

Endrede krav til innhold i arbeidsavtaler

To menn som forhandler om en kontrakt

Fra 1. juli 2024 endres kravene til hvilke opplysninger som skal være med i arbeidsavtaler / arbeidskontrakter. Dette gelder arbeidsavtaler som bli inngått etter 1. juli og det er dermed ikke et krav om å oppdatere eksisterende arbeidsavtaler – hvis ikke arbeidstaker ber om å få dette. Fristen for å gjennomføre endringen er da to mnd.

De 10 punktene er som følger:

  • Arbeidssted
  • Eventuell prøvetid
  • Fravær betalt av arbeidsgiver
  • Oppsigelse
  • Ulike lønnselementer
  • Varierende og periodevis arbeidstid
  • Vakt-endringer og overtid
  • Identitet til innleier
  • Rett til kompetanseutvikling
  • Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for

I tillegg strammes reglene inn for når en skriftlig arbeidsavtale skal være på plass – fra 30 dager etter ansettelse til 7 dager etter ansettelse. Dette gjelder dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn én mnd. Dersom det er mulig skal arbeidsavtalen være på plass tidligere.

I en pressemelding sier Tonje Fanes, seksjonsleder for regelverk i Arbeidstilsynet, at lovendringen ikke er ment å rokke ved arbeidsgivers styringsrett, men at de tar sikte på å styrke arbeidstakernes rett til informasjon om arbeidsforholdet.

NHO har informert sine medlemsbedrifter om de nye kravene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *